Κουτιά (30)

Διαχωριστικά- Ευρετήρια (8)

Ζελατίνες Γ & Περφορέ (22)

Κάρτες & Καρτελοθήκες (6)

Κλασέρ (8)

Ντοσιέ (18)

Ντοσιέ με ζελατίνες- Σουπλ (18)

Ντοσιέ Φυσούνα (6)

Πινακίδες με πιάστρα- Clipboards (3)

Πλαστικοί Φάκελοι εγγράφων (20)

Χάρτινοι φάκελοι εγγράφων (8)