Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.
 
Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς
Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να  είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι των (υποψήφιων) πελατών και προμηθευτών της.
Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Επικοινωνία
Στο δικτυακό μας τόπο συλλέγουμε δεδομένα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνό σας, καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.
Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεγούν στο πλαίσιο επικοινωνίας, που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, μέσω του αριθμού που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, είτε με αποστολή fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στις αναρτημένες διευθύνσεις.
Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού περιεχομένου (newsletters).
Αγορά Προϊόντων
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό είτε ως επισκέπτης. Σε περίπτωση που προβείτε σε αγορά ως συνδεδεμένος χρήστης, θα συλλέξουμε την πλήρη διεύθυνση χρέωσης, το τηλέφωνό σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο πεδίο σημειώσεων. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε αγορά ως επισκέπτης, εκτός των προαναφερθέντων δεδομένων σας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων είναι διαφορετική αυτής της χρέωσης, θα συλλέξουμε ονοματεπώνυμο παραλήπτη, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη και, προαιρετικά, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εφόσον επιλέξετε η πληρωμή να γίνει με χρήση πιστωτικής κάρτας, θα συλλέξουμε τα στοιχεία της. Συγκεκριμένα: Τον αριθμό και ημερομηνία λήξης της, τον κωδικό επαλήθευσης (CVV2/CVC2), το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ένα email. Διευκρινίζεται ότι παραγγελίες προϊόντων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά ή μέσω email οπότε και θα συλλεγούν τα ως άνω  αναφερόμενα δεδομένα.
i.Δημιουργία λογαριασμού
Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ώστε να πραγματοποιούν ευκολότερα και ταχύτερα τις αγορές τους. Στην περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
ii.Ιστορικό παραγγελιών
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης ιστορικού παραγγελιών. Εάν πραγματοποιείτε αγορές ως «συνδεδεμένος χρήστης», θα έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις παραγγελίες σας και στα στοιχεία αυτών.
Wish List
Στον Ιστότοπό μας παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των αγαπημένων σας προϊόντων σε “Wish List”. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται τόσο σε εγγεγραμμένους χρήστες όσο και στους επισκέπτες της σελίδας μας, μέσω των χρησιμοποιούμενων cookies.
Social Plugins
Στον ιστότοπο της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται Social Plugins.
Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), η Εταιρεία μας μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας
Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο.  Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς σε τυχόν ερώτημά σας μέσω των καναλιών επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο, fax, email), για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, για την τήρηση και συναφώς προβολή του ιστορικού παραγγελιών σας, για την αποθήκευση των αγαπημένων σας προϊόντων στην “Wish List”, για την συλλογή δεδομένων μέσω των cookies που ανήκουν στην κατηγορία «Αναγκαία», για την κατ’ αίτησή σας ανάρτηση συνδέσμων των προϊόντων μας σε λογαριασμούς σας στα Κοινωνικά Δίκτυα.
• Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία.
• Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του υποκειμένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  
• Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω συγκεκριμένων κατηγοριών cookies, καθώς και για να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (“newsletter”).
 

III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας:
α) Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,
β)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing.
γ)Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, μεταφορικές εταιρείες, εταιρεία “PayPal”.
δ)Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

V.Τα δικαιώματα σας
 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:
•    να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
•    να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
•    να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
•    να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
•    να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
•    να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
•    να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση ([email protected]).

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

VI. Στοιχεία Επικοινωνίας
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.
Email: [email protected]